Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Hızla akıp geçen zamana uyum sağlamak, küresel ölçekte etkileşimin mümkün kıldığı yaşam tarzını benimsemek ve bu yaşam tarzının gereklerini yerine getirmek birey odaklı gelişim süreçlerinin önemini artırmaktadır. Artık birey, enformasyona kolaylıkla erişebiliyor, mesleki gelişiminde ve gündelik yaşamında ihtiyaç duyduğu tüm formasyonu anında, detaylı ve kendisine özgü biçimde kazanabiliyor. Eğitimin böylesine geniş bir yelpazede insan yaşamında anlam kazanması, “değişim” ve “gelişim” olgularını bir arada düşünmeyi gerekli kılıyor. Ancak, bu gelişmelere rağmen günümüzde dağınık, gelişigüzel dijital enformasyon bombardımanına maruz kalan birey için planlı ve sistematik eğitim adeta bir zorunluluk olarak görünüyor.

Teknoloji tabanlı eğitim altyapısının oluşturulması günümüz insanı için vazgeçilmez önem taşıyor. Salt örgün öğretim değil aynı zamanda yaygın eğitim sistemleri de bu dönüşüm için çözüm stratejileri geliştirme çabası içerisinde. Toplumumuz da içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel yapı içerisinde çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklardan faydalanması gerektiğinin farkında. Bu bağlamda, toplumumuzun eğitim gereksinimine yanıt olarak çağdaş eğitim metot ve planlamalarına başvurulması öncelikli koşul olarak karşımıza çıkıyor.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, tüm bu yaşanan gelişimlerden hareketle toplumsal beklentileri karşılamak üzere teknoloji destekli uzaktan eğitim anlayışına dayanan yapılanmasıyla çağdaş eğitim süreçlerini uygulaya koymuş bulunuyor. Fakültemiz, Yükseköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen ülkemiz genç nüfusunun eğitim-öğrenim taleplerini karşılamak ve aynı zamanda Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde yaşam boyu öğrenim olanaklarına yaygınlık kazandırmak amacıyla 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında 6 program ile eğitim hizmetleri sunmaya başladı. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında fakülte bünyesindeki program sayısı 16’ya, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ise program sayısı 21'e yükselmiştir. İlerleyen yıllarda çağın ihtiyaçları ve bireysel ilgi alanları göz önünde bulundurularak yeni programlar açılması hedeflenmektedir

Fakültemiz,

  • sadece yükseköğrenim çağındaki gençlerimize değil, aynı zamanda;

·        Yükseköğrenim seviyesinde eğitim-öğretim sürecine dahil olma fırsatı bulamamış olanlara

·        Erken yaşta iş hayatına atılan ya da iş koşulları örgün eğitim sürecine devam etmesine engel olanlara

·        Herhangi bir programda önlisans diploması bulunan ve eğitim düzeyini lisans derecesine yükseltmek isteyenlere

·        Herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimini sürdürmekte olup ikinci bir üniversite programına dahil olmak isteyenlere

·         Yaşam boyu öğrenme ilkesine göre eğitim hizmeti almak isteyenlere eğitim olanakları sunmayı kendisine hedef edinmiştir.

tfsf