III.Ulusal Fotoğraf Yarışması


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

III. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

SUNUŞ

Bir eğitim kurumu olmanın yanı sıra kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri geliştiren ve çeşitli etkinlikleri destekleyen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması ile fotoğrafçılık sanatına ilişkin duyarlılık geliştirme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Finansbank A.Ş. sponsorluğunda gerçekleştirilen III. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda “Serbest ve Doğa” genel kategorilerinin yanısıra " Eğitim" özel temasında düzenlenmektedir. III. Ulusal Fotoğraf Yarışması’na fotoğraf çekmeyi seven, fotoğrafçılıkla amatör ya da profesyonel olarak ilgilenen tüm sanatseverler davet edilmektedir.

KONU

♦ III. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında fotoğraf sanatçıları “Serbest” ve “Doğa” genel kategorilerinde ve “Eğitim” özel teması çerçevesinde yarışmaya başvurabileceklerdir.

AMAÇ

♦ Fotoğraf sanatının toplumsal yaşamımızda önemini vurgulamak ve çeşitli temalar çerçevesinde toplumsal sorumluluk projelerine destek vermek

TANIMLAR

Serbest Kategori: Konu kısıtlaması olmaksızın fotoğraf sanatçısının tercih ettiği tüm fotoğrafçılık alanlarını kapsamaktadır.

Doğa Kategorisi: Doğal bir yaşam alanı içindeki canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar doğal sürecin geniş çeşitliliğini içine alan fotoğrafları kapsamaktadır.

Eğitim Özel Teması: Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini, eğitsel zorlukları, eğitimin öğreten ve öğrenen açısından rolünü ve katkılarını çeşitli bakış açıları ile ele alan fotoğrafları kapsamaktadır.

KATILIM ŞARTLARI

♦ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

♦ Yarışma, Seçici Kurul ve Yürütme Kurulu Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm sanatçılara açıktır.

♦ Yarışmaya her bir kategoride en fazla 4 (dört) eser gönderilebilir. Eserler, siyah-beyaz ya da renkli olabilir.

♦ Aynı fotoğraf birden fazla kategoriye gönderilemez.

♦ Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte ve uzun kenarı 1200 piksel olmalı; maksimum dosya boyutu 1.2 Mb’ı geçmemelidir.

♦ Yarışmada dereceye giren ve sergileme alan eserlerin orijinal boyutları sanatçılardan daha sonra istenecektir.

♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar dijital ortamda olmalıdır. Yarışmaya aofyarisma.atauni.edu.tr adresinde yer alan elektronik form doldurularak başvurulur.

♦ Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar,  

-  Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri uyarınca süresiz olarak kısıtlanır.

- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

♦ Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir nesnenin eklendiği veya var olan nesnelerden herhangi birinin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmez. Ancak, renk, kontrast ve keskinlik gibi temel düzeltmeler yapılabilir.

BAŞVURU

♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar dijital ortamda olmalıdır. Fotoğraflar, aofyarisma.atauni.edu.tr adresinde yer alan başvuru formu doldurularak elektronik olarak gönderilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi:                           28 Mayıs 2014 Çarşamba saat 17.00

Değerlendirme Toplantısı:                31 Mayıs-01 Haziran 2014

Sonuçların Açıklanması:                   03 Haziran 2014

SEÇİCİ KURUL

“Serbest kategoride ve Eğitim ve Doğa  özel temaları çerçevesinde III. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında düzenlenen “Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul”u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

ü       Prof. Dr. Üstün ÖZEN              (Atatürk Üniversitesi)

ü    Şevki SİLAN                             (Finansbank / Fotoğraf Sanatçısı)

ü    İzzet KERİBAR                         (Fotoğraf Sanatçısı)

ü    Mustafa ERTEKİN                    (AFSAD Başkanı / Fotoğraf Sanatçısı)  

ü    Fethi İZAN                                (Fotoğraf Sanatçısı)

♦ Seçici kurul en az üç üyeyle toplanır.

TFSF Temsilcisi: Vedat OSMANOĞLU

ÖDÜLLER

♦ Yarışmada dağıtılacak ödüller:

 

Serbest

Eğitim

Doğa

1.lik Ödülü:

2 500 TL

2 500 TL

2 500 TL

2.lik Ödülü:

1 500 TL

1 500 TL

1 500 TL

3.lük Ödülü:

1 000 TL

1 000 TL  

1 000 TL  

Açıköğretim Fakültesi Özel Ödülü:

500 TL

500 TL

500 TL

Finansbank Özel Ödülü:

500 TL

500 TL

500 TL

Finansbank Çağrı Merkezi Özel Ödülü:

500 TL

500 TL

500 TL

Mansiyon (3 adet):

500 TL

500 TL

500 TL

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Özel Ödülü:

500 TL

 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Ödülü:

500 TL

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Özel Ödülü:

500 TL

♦ Ödül alan eserlerin sanatçılarına Katılım Belgesi verilecektir.

♦ Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler bir katalogda toplanacak ve eser sahiplerine gönderilecektir.

♦ Ödül alan eserler TFSF'nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını Almanak 2014'te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

♦ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları aofyarisma.atauni.edu.tr üzerinden ve www.tfsf.org web sitesinden ilan edilecektir. Aynı zamanda katılımcıların e-posta adreslerine bildirimde bulunulacaktır.

SERGİLEME VE ÖDÜL TÖRENİ

♦ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından “Serbest” ve “Doğa” genel kategorilerde ve “Eğitim” özel teması çerçevesinde düzenlenen III. Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreni ile sergi yeri ve zamanı daha sonra ilan edilecektir.

DİĞER

♦ Ödül alan eserlerin kullanım hakları, eser sahibi ile birlikte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne ait olacaktır.

♦ Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

♦ Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde TFSF ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin kararları geçerlidir.

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

♦ Doç. Dr. Derya TELLAN

♦ Metin SAYGILI

♦ Uzm. Yakup ÇİFTÇİ

YARIŞMA SEKRETERYASI

♦ Eyüp ELİTAŞ

Telefon: 0442 231 58 07 / Mobil Telefon: 0539 560 91 48

♦ Koray ÖZTÜRK

Telefon: 0442 231 58 07 / Mobil Telefon: 0535 681 96 27

  • ♦ Merve PAMPAL

    Telefon: 0442 231 58 07 / Mobil Telefon: 0553 458 33 91

YARIŞMA ADRESİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı
Merkez Kampus 25240 ERZURUM

İletişim E-posta Adresi: aofyarisma@atauni.edu.tr

Yarışmamız TFSF 2014/007 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

                                                         2014/007

tfsf