IV.Ulusal Fotoğraf Yarışması

♦ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

♦ Yarışma, Seçici Kurul ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm sanatçılara açıktır.

♦ Yarışmaya her bir kategoride en fazla 4 (dört) eser gönderilebilir. Eserler, siyah-beyaz ya da renkli olabilir.

♦ Aynı fotoğraf birden fazla kategoriye gönderilemez.

♦ Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte ve kısa kenarı 1200 piksel olmalı; maksimum dosya boyutu 2 Mb’ı geçmemelidir.

♦ Yarışmada dereceye giren ve sergileme alan eserlerin orijinal boyutları sanatçılardan daha sonra istenecektir.

♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar dijital ortamda olmalıdır. Yarışmaya aofyarisma.atauni.edu.tr adresinde yer alan elektronik form doldurularak başvurulur.

 ♦ Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar, yarışmada eserleriyle ödüle layık bulunamazlar.  

Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir nesnenin eklendiği veya var olan nesnelerden herhangi birinin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmez. Ancak, renk, kontrast ve keskinlik gibi temel düzeltmeler yapılabilir.

 

tfsf